Kleven

Kleven har dype røtter i lokalsamfunnet vi bor i. Selskapet har en historie som strekker seg mange tiår tilbake i tid.

Gjennom hele historien har vilje til hard arbeid og et ønske om å stadig forbedre metoder og resultat vært et kjennemerke. Dei investerer i ny kunnskap og ny teknologi for å sikre at stolte skipsbygginstradisjoner skal fortsette.

Kleven har djupe røter i lokalsamfunnet vi held til i. Selskapet har ei historie som strekkjer seg mange tiår tilbake i tid.

 

https://www.kleven.no/