Leverte anlegg til skip

Vi har lang erfaring i service og leveranse av proviantkuldeanlegg, samt service på AC/Chilled Water system om bord i skip.